Schoolvakanties

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar landelijk vastgesteld op 60. De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen kunnen mogelijk zijn. De regio Rotterdam wijkt af van het advies van het Ministerie OC&W (zie www.fokor.nl > Beleid > Overig).

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.

Vakantiedata

Zomervakantie
Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018

Boeken ophalen
Vrijdag 24 augustus 2018

Herfstvakantie
Zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018

Kerstvakantie
Zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie
Dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019

Hemelvaartsweekend
Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019

Pinksteren
Zondag 9 juni en maandag 10 juni 2019

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli t/m donderdag 29 augustus 2019