De Algemene Directie van het PENTA college CSG wordt gevormd door:

algemeen directeur a.i.: mevrouw drs. Y.E. van Dijk
plv. algemeen directeur en directeur onderwijs: drs. A.P.F.M. Roelofs
 

Voor de totaliteit ligt de eindverantwoordelijkheid bij de algemeen directeur.