In het PENTA college CSG is het CVO-medezeggenschapsreglement van kracht conform de vereisten van de WET medezeggenschap op scholen (WMS).

De belangrijkste bepalingen voor de medezeggenschap van leerlingen, ouders en personeel zijn:

  • de personeels-, ouders- en leerlinggeleding hebben eigenstandige bevoegdheden;
  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR op bestuursniveau) heeft een eigen positie met taken en bevoegdheden;
  • op het vestigingsniveau zijn er deelraden ingesteld;
  • op PENTA niveau is er een PENTA medezeggenschapsraad (PMR);
  • er is geen verplichte koppeling tussen het lidmaatschap van een GMR en een PMR.