Het bestuur van CVO bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Bestuur

vacant, voorzitter RvB

mr. drs. T. Bestebreur, lid RvB

Samenstelling Raad van Toezicht

dhr. J.F. Koen (voorzitter)
dhr. drs. A. Mourik (vice voorzitter)
dhr. mr. A.C.M. van Bijsterveldt
dhr. drs. W.J. Lameris
dhr. H.P.J. Gerla RA
dhr. P.M. Hillman
mw. G. ElAziza Kramer-Zeroual
mw. drs. R.G. Westerlaken-Loos