Penta en CVO

Onze scholengroep maakt deel uit van CVO, de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO bestuurt zeven scholengroepen voor voortgezet onderwijs. Met ruim twintigduizend leerlingen behoort CVO tot de grotere schoolbesturen van Nederland. Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs en VSO tot categoriaal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen.

 

 Bestuur CVO 

 Verenigingsbureau CVO