Heeft u klachten?

 

KLachten willen we natuurlijk voorkomen. Maar las ze er zijn, bieden ze ons de gelegenheid beter te worden. Heeft u een klacht of een opmerking, dan horen we dat dus graag. Gezien de omvang van onze scholengroep kan het bijna niet anders dat onze scholen af en toe te maken krijgen met ontevreden ouders en/of leerlingen die een klacht willen indienen. Het uitgangspunt is dat klachten in de eerste plaats op de school zelf worden opgelost. In de meeste gevallen kunnen klachten gelukkig in overleg tussen, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze worden afgehandeld. Ook kan de interne vertrouwenspersoon van de school ingeschakeld worden bij een klacht. Elke school binnen scholengroep Penta heeft een interne vertrouwenspersoon. Op de website van uw zoon/dochter vindt u de contactgegevens van deze vertrouwenspersoon. 

In een enkel geval wordt op de school helaas geen oplossing bereikt. U kunt uw klacht of vraag dan voorleggen aan de algemene directie van de scholengroep. Mail uw klacht dan naar: a.smit@penta.nl  

Mocht u er ook met de algemene directie van scholengroep Penta niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.

Mocht u een klacht willen indienen over het gedrag van medewerkers van Penta of beslissingen van personeel, directie of bevoegd gezag, dan kunt u ook terecht bij deze klachtencommissie. 

Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling van CVO/PENTA

 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 394 3440AJ  Woerden T: 070-3861697  E: INFO@GCBO.NL W: WWW.GCBO.NL