Onze school maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO bestuurt zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Met ruim 20.000 leerlingen behoort CVO tot de grotere schoolbesturen van Nederland. 

Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen op meer dan 40 locaties onderwijs. 

CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog op respect voor haar vele verschijningsvormen. CVo biedt jonge mensen inspirerend onderwijs en een brede vorming. De scholen houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit een open houding wordt samengewerkt met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Ook biedt CVO alle leerlingen de ruimte om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het gaat om de vorming van 'heel de mens'. 

De CVO-scholen organiseren hun onderwijs kleinschalig in gebouwen en groepen waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en gekend weten.

Voor meer informatie: http://www.cvo.nl